Jump to Navigation

МОЛИТВЕНОТО ПИСМО НА СТРАЖАТА март 2018/ еврейска година 5778


„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят
и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам
от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им” (2 Летописи 7:14).

МАРТ 2018 / ЕВРЕЙСКА ГОДИНА 5778

В центъра на света


„Така казва Господ Иеова: Това е Ерусалим. Аз го поставих всред народите“ (Езекиил 5:5). „Защото Господ избра Сиона, благоволи да обитава в него“ (Псалм 132:13).

 

Думата „Сион“ или „Цион“ на иврит произлиза от глагола „лецайен“, което означава „да маркираш, да подчертаеш нещо“. Затова Сион е Божият фокус и влияние върху нациите в този свят. Той е наречен „Сион“, защото Бог е избрал това място от всички места на света и красотата на езика иврит разкрива толкова много скрити съкровища в Библията. Все повече и повече ще чуваме името Ерусалим и ще чуваме за събитията в Израел в световните новини, но най-важно е какво казва Божието Слово за този град и за този народ.

Израел е като минно поле за радикалния ислям, защото ислямът се противопоставя на онова, което Бог е отредил за еврейския народ в последните дни. Ислямът винаги ще се противопоставя на това Сион (Ерусалим) да е под контрола на евреите, въпреки че именно когато е под контрола на Израел, в Ерусалим се гарантира свобода на трите вероизповедания – юдаизъм, християнство и ислям. Но това не е достатъчно за Сатана, който иска сам той да царува от Божия престол в Ерусалим. Но Бог е обещал: В онова време ще нарекат Ерусалим престол Господен; и всичките народи ще се съберат при него в името Господно, в Ерусалим“ (Еремия 3:17). (Вижте още: Псалм 48:1,8; 48:1-3; 46:4-5; Евреи 11:10; Откровение 21:2; Езекиил 40:2).

Като стражи на стените на Ерусалим Бог ни е призовал да ходим в святост, за да можем да чуваме, когато Той ни говори. Нека бъдем бдителни и внимателни по всяко време за това, което се случва в Земята, сред Божия избран народ и да се молим със сърца пълни с любов, да ходатайстваме и да стоим в пролома за Израел. Каква привилегия е да познаваме всеки един от вас „в Духа“, макар и да не сме се виждали, и да знаем, че вашите молитви укрепяват Израел и го защитават в Духа. Бог да ви благослови!

НЕКА ОТИДЕМ ЗАЕДНО ПРЕД БОЖИЯ ПРЕСТОЛ:

Израел е нация, чието оцеляване е застрашавано всеки ден; нация, за която трябва да се молим ежедневно. Всеки ден от възстановяването на еврейската държава преди 70 г. през 1948 г. отбранителните сили на Израел в армията, флота и военновъздушните сили е трябвало да стоят нащрек и да бдят по всички фронтове в случай, че враговете ѝ решат да нанесат удар и да отнемат невинни животи в Земята. И макар че Бог е Защитата на Израел още от самото му раждане, Той търси онези, които ще застанат в пролома (Езекиил 22:30), така че врагът да не успее да пробие. Днес враговете на Израел се опитват да проникнат в територията му дори изпод земята чрез терористичните тунели, които копаят. Въздушното пространство на еврейската държава също трябва да бъде покривано с молитва. Има много причини, поради които трябва да се молим за безопасността и защитата на Израел, затова нека застанем на стража!

 

·         МОЛЕТЕ СЕ Израел да не разчита на помощ от други народи да го спасят от враговете му, а да се обърне към Господа. „И до сега очите ни се изнуряват от чакане суетната за нас помощ; ожидахме народ, който не можеше да спасява“ (Плачът на Еремия 4:17). Всемогъщият Бог иска Израел да разчита единствено на Него, а не на други народи. Само Той е източникът на сила и защита за народа Си. Боже, избави ме чрез името Си, и в силата Си съди ме“ (Псалм 5:41).

·        

Благодарете на Бога, че Той показва на Израел как да осуетява вражеските кроежи на терористи, които причакват, за да пролеят невинна кръв, без да им мигне окото. Ония, които ни гонеха, станаха по-леки от небесните орли; гониха ни по планините, причакваха ни в пустинята“ (Плачът на Еремия 4:17).Благодарете на Бога, че Той дава свръхестествена мъдрост и информация на людете Си да откриват плановете за унищожение в Земята.

·        

МОЛЕТЕ СЕ УСЪРДНО Израел да се обърне към Господа и да не следва пътищата на другите народи. Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; обнови дните ни както изпърво“ (Плачът на Еремия 5:21). За съжаление влиянието на Интернет, технологиите и всичко останало, което светът предлага, твърде много отклонява Израел от Господните пътища и го кара да следва пътищата на народите. Молете се всеки порок и всяко зло да бъде обявено за беззаконие в тази страна. Нека Израел стане „святия народ“, който е призован да бъде. Това може да се случи само чрез праведност, покаяние и истинско желание за святост. Господ го е обещал и Той ще го извърши. (Еремия 31:34, Евреи 8:12иЕремия 33:8)

·        

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА  за дъжда, който изпрати над Ерусалим и над цялата израелска Земя. МОЛЕТЕ СЕ за красивото Галилейско езеро, чието ниво все още е опасно ниско. Хиляди хора в Израел и по света се молят за това. „Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; реката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, когато така си приготвил земята: като напояваш нейните бразди, изравняваш буците й; като я размекваш с капките на дъжда,благославяш поникналото от нея. Върху годината на благостта Си туряш венец, и от следите Ти капе тлъстина; пасищата на пустинята капят от изобилията си и хълмовете се опасват с радост“ (Псалм 65:9-12).

·        

МОЛЕТЕ СЕ за младите хора, много от които не са вярващи. МОЛЕТЕ СЕ да оправят пътищата си, защото са последвали пътищата на народите, а не на Бога (Еремия 7:3, 23).

·        

ХОДАТАЙСТВАЙТЕ за това Израел да намери идентичността си единствено в Бога и в никой друг. и те ще Ми бъдат люде, и Аз ще им бъда Бог“ (Еремия 32:38).

·        

МОЛЕТЕ БОГА да им прости за това, че са омърсили Неговата скъпоценна Земя с аборти, наркотици, разюзданост, хомосексуалност, корупция и др.

·        

МОЛЕТЕ СЕ корупцията в Израел да бъде изобличена и прекратена. Царят оскверни и високите места, които бяха пред Ерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата {т.е. Елеонският}, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамоса, мерзостта на моавците, и за Мелхома, мерзостта на амонците” (4 Царе 23:13) Израел трябва да бъде „осветен за Господа“.

·        

МОЛЕТЕ СЕ УСЪРДНО срещу „пръхтенето на конете“, което може да бъде чуто от фанатичния ислям, от палестинците, от „Хамас“ и „Хизбула“ и по всички граници на Израел. Пръхането на конете му се чу от Дан; цялата страна се потресе от гласа на цвиленията на яките му коне; защото дойдоха та изпоядоха страната и всичко, що има по нея, града и ония, които живеят в него“ (Еремия 8:16).

·        

МОЛЕТЕ СЕ със състрадание за семействата, които са изгубили скъпи хора, убити от терористи. Техните сълзи не спират ден и нощ за невинните животи, погубени от насилствена смърт. О да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, та да плача денем и нощем за убитите на дъщерята на людете ми!“ (Еремия 9:1). Защото смъртта възлезе през прозорците ни, влезе в палатите ни, за да изсече децата от улиците, юношите от площадите“ (Еремия 9:21). МОЛЕТЕ СЕ Бог да даде на Израел силата да понесе загубата на толкова много скъпи хора. МОЛЕТЕ СЕ Бог да им даде смелостта да не спират да градят и да се разрастват. МОЛЕТЕ СЕ повече от всякога те да се уповават на своя Бог с цялото си сърце, душа и сила.

·        

МОЛЕТЕ СЕ за обещаното „обрязване на сърцата“ (Езекиил 36).

·        

МОЛЕТЕ СЕ Бог да даде на Израел мъдрост как да постъпи с проблема с африканските бежанци. Соломоновата мъдрост надминаваше мъдростта на всички източни народи и мъдростта на Египет (3 Царе 4:30). Много от африканските бежанци биха искали да останат в Израел, но държавата няма ресурса да ги поеме. МОЛЕТЕ СЕ Бог да даде на лидерите мъдрост да се справят с тази ситуация.

·        

ХОДАТАЙСТВАЙТЕ за Божията закрила по време на тържествата, свързани със 70-годишнината от възстановяването на държавата Израел тази година. Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти“ (Псалм 121:7).

 

 

 

Библията ни казва да се радваме с Неговия народ! „И пак: - Хвалете Господа, всички народи, и да Го славословят всички люде" (Римляни 15:11). Можем да се радваме за това, че Бог е направил Израел да бъде признат за една от най-напредналите, щастливи и безопасни държави в света – и всичко това само за 70 години! Нека се радваме, че словото Му се изпълнява, както е обещал! Нека повдигнем очите си и видим, че изкуплението ни наближава! Благодарете на Бога с цялото си сърце, че можем да се доверим на Словото Му и на обещанията Му! 

Живеем във вълнуващи времена, когато библейските пророчества се изпълняват с невероятна скорост. Виждаме как Божиите думи оживяват от страниците на Библията. Знаем, че Ерусалим ще бъде градът, в който Той ще установи царството Си. Молете се за Израел и нека Бог да благослови всяка една молитвена група, всяка една църква и всеки един от вас в дните, които ни очакват занапред.

 

Докато Той дойде,

Шарън Сандърс

Християни приятели на Израел – ЕрусалимMain menu 2

Wpl | by Dr. Radut