Jump to Navigation

МОЛИТВЕНОТО ПИСМО НА СТРАЖАТА АПРИЛ 2020/ ЕВРЕЙСКА ГОДИНА 5780


„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят
и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам
от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им” (2 Летописи 7:14).

АПРИЛ 2020 / ЕВРЕЙСКА ГОДИНА 5780

Молитва от сърцето

И като потърсих между тях мъж, който би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих“ (Езекииил 22:30).

Картината, която ни рисува този пасаж от Божието Слово, е на една стена, в която има дупка или пролом. В древните времена стената е била най-доброто средство за защита от враговете. Пробив в стената означавало, че врагът може да влезе в града. Ако в стената се образува пролом, това означавало, че всички бойци трябва да се съберат на това място и да не позволят нахлуването на неприятелите. Също така е било от жизненоважно значение проломът да бъде затворен. Ако това не се случи, това със сигурност би означавало падането на този град в плен.

Думата „молитва“ включва в себе си значението умолявам, призовавам, изпросвам, изисквам…. Значението на думата „молитва“ предполага общуването между едно по-низшестоящо същество и едно по-висшестоящо същество. Но то също така предполага и свързване, връзка между тези две същества. Молитвата означава приближаване към Бога с цел постигане на общение и единство с Него.

В Новия Завет ни се казва, че ние можем да влезем в Светая Светих „чрез кръвта на Исус“ (Евреи 10:19). Нещо повече, това „единство“ е изцяло дело на Бога, който дойде да обитава сред хората. Исус каза: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него“ (Йоан 14:23). Това означава единство с Бога в общението ни с Него. Опитните молитвени воини знаят какво означава да минават като през родилни мъки в Духа на молитва, докато видят отговор на това, което просят от Бога. Благодарим на Бога, че колкото повече Бог вдига летвата в нашите ходатайствени молитви за Израел и Църквата, толкова повече Святият Дух ни свързва в едно с Него и любовта Му към Неговия избран народ. Благодарим на Бога за всеки един молитвен воин по лицето на земята, който принася молитви за Божия народ! Всеки ден ние виждаме в Израел плодовете и отговорите на вашите молитви!

Многократно сме чували различни хора да казват, че Земята на Израел е земя на „чудеса“. Думата „нес“ на иврит обаче означава не просто чудо. Тя съдържа в себе си значението на „символ на победа, който е издигнат високо, така че да бъде видян от всички“, (подобно на знаме). Чудесата, които се случват в Израел, не могат да се обяснят по друг начин освен чрез свръхестественото действие на Божията ръка. Чудесата са неща, които се случват противно на това, което „би трябвало да се случи“. Много често заглавията във вестниците в Израел казват нещо от рода на: „Божията ръка в действие“ по повод някакво събитие, което се е случило. Дори враговете на Израел понякога казват: „Техният Бог (на Израел) отблъсна ракетите ни“. Чували сме и сме споделяли с вас многобройните чудеса, на които са ставали свидетели израелски войници по време на битка или жителите на обстрелваните от Газа градове в южната част на страната.

За всичко това можем само да благодарим на Бога и да се хвалим с Него!

  Той е, с Когото трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тия велики и страшни дела, които очите ти видяха“ (Второзаконие 10:21).

НЕКА ЗАЕДНО ОТИДЕМ ПРЕД БОЖИЯ ПРЕСТОЛ:

·      

УМОЛЯВАЙТЕ ГОСПОДА за защитата и безопасността на жителите в Юдея и Самария, които живеят в библейското сърце на Земята, която Бог даде на народа Си като вечен завет. Нападенията и терористичните атаки там са почти ежедневие и всяко семейство има нужда от нашите молитви. Всякога помни завета Си; Словото е заповядал да стои за хиляда поколения, което изговори на Авраама, и клетвата, с която се закле на Исаака, която утвърди на Якова за закон, на Израиля за вечен завет, като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя за дял на наследството ви“ (Псалм 105:8-11).

·       

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА за отговорените молитви, които са доказателство за Божията сила. Те ни показват, че Бог е жив, че слуша молитвите ни и че действа за наше добро. Като християни ние се молим за еврейския народ и за Земята на Израел в милостта на Бога на Израел. Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; защото е време да му покажеш милост. Да! Определеното време дойде“ (Псалм 102:13).

·      

ВЛЕЗТЕ ПРЕЗ ПОРТИТЕ МУ С БЛАГОДАРНОСТ за силните дъждове, които напоиха израилевата земя тази зима. Тези невиждани от години дъждове, които поставиха своеобразен рекорд за последните 50 години за северната част на страната, съживиха Галилейското езеро, което е почти пълно. Дъждовете, които се изсипаха над южните части на Израел, са истински рекорд през последните 76 г.!  Битие 13:10 ни казва, че земята на юг от Мъртво море някога е била толкова зелена и тучна, че е била наричана „Господна градина“. Бог е способен да направи така, че това да се говори отново. Отдаваме слава на Бога за Неговата благост към народа Му! Езекиил 47:8-9 ни казва: Тогава ми рече: Тая вода изтича откъм източната страна, слиза към полето, и се влива в морето; и когато се излее в морето, водата му ще се изцери. И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на всичките места дето би отишла тая пълна река*; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там и че водите на морето са се изцерили; понеже дето отиде реката, всичко ще живее“.

·      

ПРОГЛАСЯВАЙТЕ БОЖИЕТО СЛОВО, че Неговите планове и цели се изпълняват и Бог разгромява враговете на Израел, така че скоро всички царства по земята да познаят, че само Той е Бог! Сега, прочее, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог“ (Исая 37:20).

·      

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА за споразумението за правителство на националното единство, което беше постигнато между премиера Натаняху и главния му опонент ген. Бени Ганц. МОЛЕТЕ СЕ новото правителство да включва хора, които ще ръководят страната с почтеност, сила, смелост и посвещение на това, което е най-добро за Божия избран народ. Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните, щит е за ходещите в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите Си“ (Притчи 2:6-8).

·       

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА за премиера Бинямин Натаняху и за невероятните постижения в национален и международен план през изминалите години на този пост. Молете се за семейството му и за Божията защита. „Помогни ни срещу противника, защото суетна е човешката помощ. Чрез Бога ще вървим юнашки, защото Той е, Който ще стъпче противниците ни“ (Псалм 108:12, 13).

·       

МОЛЕТЕТЕ СЕ ЗА БОЖИЯТА ЗАЩИТА НАД НАРОДА МУ. Припомняйте Му Неговите обещания и Го умолявайте да спре разпространението на този вирус. Ходатайствайте за изцеление на заразените и за утехата Му за онези, които са изгубили скъпи хора. Молете се Израел да бъде светлина за народите в това време на тежък мрак, който е обхванал целия свят. Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом; всичките земни краища видяха спасението извършено от нашия Бог“ (Псалм 98:3).

·      

МОЛЕТЕ СЕ БОГ ДА ДАДЕ ПОБЕДА НАД КОРОНАВИРУСА В ИЗРАЕЛ И ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ. Молете се хората в Израел да се отнасят отговорно към мерките, които правителството налага в борбата с разпространението на заразата, и умолявайте Господа броят на смъртните случаи да спре да расте! „Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем.Господ ще те пази от всяко зло; Господ ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века“ (Псалм 121:5-8).

·      

МОЛЕТЕ СЕ БОГ ДА ДАВА МЪДРОСТ на правителството как да се справи със заразата. Молете се всичко това да има минимален ефект върху икономиката и правителството да знае как да помогне на хората, които минават през изключително труден период, тъй като броят на безработните расте. Насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени; за да възвестят, че е праведен Господ, Моята канара, у Когото няма неправда“ (Псалм 92:13-15).

·      

МОЛЕТЕ СЕ ТЕЗИ, КОИТО ОСТАВАТ БЕЗ РАБОТА И ДОХОДИ, да се обърнат към Господа, който е техният истински снабдител! Молете се Бог да даде бърз изход от тази ситуация, да предпази Израел от икономическа катастрофа и хората бързо да се върнат на работните си места. Нека се надява Израил на Господа; защото у Господ е милостта, и у Него е пълното изкупление“ (Псалм 130:7).

·      

ИСКАЙТЕ ОТ ГОСПОДА СПЕЦИАЛНА МИЛОСТ ЗА ОЦЕЛЕЛИТЕ ОТ ХОЛОКОСТА. Молете се Неговото присъствие да обгръща тези преживели толкова болка скъпоценни Негови синове и дъщери. Молете се християните в нациите да дават щедро в този труден момент и всички християнски служения в Земята да могат да достигат и да помагат на тези самотни и често бедстващи хора, така че те да разберат, че любовта на християните в нациите е на дело и в действителност. „…защото ще ти възстановя здравето, и ще те изцеля от раните ти, казва Господ. Понеже те нарекоха „отхвърлен, и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа“ (Еремия 30:17).

·      

БЛАГОДАРЕТЕ НА ГОСПОДА за готовността на Израел да помага на палестинските лекари и здравни работници в битката им с коронавируса в палестинските територии. Молете се новината за тази помощ, която включва освен оборудване и обучение на палестинските лекари, да не остане незабелязана от международната общност. Молете се Бог да отрезви всички, които не се срамуват да използват тази пандемия, за да продължават да разпространяват антисемитска пропаганда. Също така се молете Бог да даде мъдрост на израелските учени за разработване на ваксина или лекарство, което да помогне на целия свят. А на коварния средствата са зли; той измисля лукави кроежи, за да погуби сиромаха с лъжливи думи даже когато немотният говори право.Но великодушният измисля великодушни нещаи за великодушни неща ще стои“ (Исая 32:7-8).

В дух на молитва заедно с всички вас в нациите,

Шарън Сандърс

Християни приятели на Израел – ЕрусалимMain menu 2

Wpl | by Dr. Radut