Jump to Navigation

Издания за месец януари 2020 г

Скъпи приятели, 

Изданията за месец януари 2020 г. на служението „Християни приятели на Израел” с център Ерусалим са вече на сайта ни, а именно:   

- Молитвено писмо на стражата 
- Израел – анализ на събитията 

Същите можете да прочетете и да изтеглите от нашия сайт (секция “Печатни издания”):  http://cfibul.daznam.com/?q=bg

Насърчаваме ви да препращате и да споделяте материалите с други вярващи, като ви молим да не забравяте да цитирате източника, т.е, сайта на служението ХПИ-България. 

В началото на тази Нова Година искаме да благодарим на всички вас, които стоите вярно, като стражи на стените на Ерусалим, и издигате народа и Земята на Израел на крилете на вашите молитви!

Антисемитизмът се разраства по целия свят и атаките срещу Израел се засилват, но Бог, на Когото служим, е верен и няма да остави да пропадне ни едно от обещанията към народа Му.

Нека припомняме на Господа словото Му и през тази година продължаваме да стоим на поста си, защото знаем, че в „Господа трудът ни не е напразен“.

„Затова признайте и пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дръзновени и да влезете да завладеете земята, към която преминавате да я притежавате, и да се продължат дните ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви да я даде на тях и на потомството им – земя, в която текат мляко и мед…. земя, за която Господ, твоят Бог, се грижи. Очите на Господа, твоя Бог, са винаги върху нея, от началото на годината и до края на годината“ (Второзаконие 11:8, 9, 12).

Заедно с вас за благословението на Израел,

Митка Атанасова и екип на ХПИ-БългарияMain menu 2

Article | by Dr. Radut