Jump to Navigation

МОЛИТВЕНОТО ПИСМО НА СТРАЖАТА ЯНУАРИ 2020/ ЕВРЕЙСКА ГОДИНА 5780


„Ако людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят
и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам
от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им” (2 Летописи 7:14).

ЯНУАРИ 2020 / ЕВРЕЙСКА ГОДИНА 5780

Да вдигнем покривалото 

Когато са разрушени основите, какво ще стори праведникът?“ (Псалм 11:3)

Като свидетели за истината в един свят, който се разпада и изгубва баланса и Божествения си ред, онези, които следват Господа, трябва да имат ясна представа и пълното знание за основите на вярата ни в Исус, върху които сме стъпили. Има ли пророчества за Него от преди хиляди години? Ако е така, кой е нашият източник? Имаше ли конкретни изисквания, които Месията трябваше да изпълни? Кои са източниците, които ни говорят за това? Много християни предпочитат да не се задълбочават в Словото и да имат едно повърхностно познаване на основите на нашето спасение. Но „когато основите са разрушени, какво може да направи праведният“?

Днес сме свидетели на потъпкването на закона и правото поради липса на знание за Божието Слово, върху което е основан този свят. Бог е този, който е положил основите на земята (Йов 38:4-7; Псалм 102:25). Месията е истинската основа (1 Коринтяни 3:11; Откровение 13:8), върху която ние като вярващи сме построили живота си, но какво да кажем за основополагащите поучения на нашия Господ? Знае ли младото поколение християни в църквите ни и иска ли изобщо да знае, че основите на вярата ни се коренят в Тората, чието име означава „инструкции за начина на живот“? Исус поучаваше от еврейските писания – единствената Библия, която Той познаваше. Всяко вдъхновено слово, което Той споделяше с множествата, идваше от този единствен източник на духовно познание.

За съжаление в продължение на векове това, което е основа на нашата вяра, е било покрито, оставено настрана, на някоя прашна лавица, считано за маловажно и „старо“ – нещо, от което не се нуждаем повече. Защо да го изучаваме? Защото имаме нужда от Тората, еврейските писания, или т.нар. Стар Завет, които да потвърдят истинността на Новия Завет. Едното не може без другото. Новият Завет ни казва, че нашата вяра е построена върху основите на еврейските апостоли. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;  понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус (Ефесяни 2:19, 20).

Някои от нас, които четат това сега, познават тези основи, но има мнозина, които нито познават, нито разбират еврейските корени на нашата вяра! Време е това покривало да се махне и да започнем да изучаваме основите, върху които се гради вярата ни! Без основа не можем да устоим (Ефесяни 4:17-18).

Тъй като има такъв недостиг на правилно поучение относно Църквата на последното време, библейските пророчества за Второто идване на Исус и настъпващото Божие царство, хората са гладни и жадни за всяко слово, което излиза от Ерусалим. Нека не забравяме, че небесният Ерусалим, от който всички ние искаме да сме част, има дванадесет порти с имената на дванадесетте израелски племена върху тях (Откровение 21:12).

Ако последователите на Исус нямат разбиране или интерес да научат за основите на вярата си, как ще минем през тези порти, без да осъзнаваме огромния дълг, който имаме към еврейския народ?

Време е да вдигнем покривалото и да открием неизследимото богатство на основите на нашата вяра, което ще ни направи истински богати!

НЕКА СЕ МОЛИМ В ЕДИНСТВО ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СВЕТА

Толкова много неща се случват около нас в Близкия изток и по целия свят. Изпълняват се пророчества, като в същото време се засилва и демоничната активност на господаря на този свят. Времето като че ли минава много по-бързо и ставаме свидетели на едно невиждано ускорение на изпълнението на Писанията. Обръчът около Израел се затяга: Иран се стреми все повече да заздрави позициите си в близост до северната граница на еврейската държава; Русия се радва на все по-голямо влияние в Сирия и Близкия изток като цяло; Ливан е пред политически срив; Голанските височини са непрекъснат обект на обсъждане; противоракетните системи на Израел са в пълна бойна готовност; страната минава през най-голямата си политическа криза от възстановяването на държавата през 1948 г… и в същото време нищо не може да попречи на радостта от завръщането на близо 30 000 евреи от четирите краища на света през 2019 г.!

·        

ВЯРВАЙТЕ В ГОСПОДНИТЕ ОБЕЩАНИЯ в песента, която евреите пеят вече повече от век – националния химн на Израел „Надеждата“. Тази песен е един мощен отклик на Божието Слово. Песента е публикувана през 1886 г. и химнът изразява еврейските надежди за суверенна държава в ерец Израел (Земята Израел). „Надеждата“, намерила израз в националния химн, вдъхновява вярата в сърцата ни, че Бог ще изпълни Словото Си към избрания Си народ. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда(Еремия 29:11).

·        

МОЛЕТЕ СЕ за съседката на Израел на север – държавата Ливан, която е обхваната от повсеместни протестни демонстрации, които мнозина се страхуват, че могат да прераснат в гражданска война. И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът(Матей 24:6).

·        

ВЯРВАЙТЕ В ГОСПОДНИТЕ ОБЕЩАНИЯ, че Бог ще върне народа Си в отечеството им, въпреки многобройните проблеми, пред които е изправен Израел. Виждаме всеки ден това да се изпълнява пред очите ни. Ето, ще ги събера от всички страни, гдето бях ги изпъдил в гнева Си, в яростта Си и в голямото Си негодувание; и, като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност(Еремия 32:37).

·        

УМОЛЯВАЙТЕ БОГА и се молете усърдно относно заплахата, която Иран представлява за Израел. Бог е обещал да защитава народа Си, както например в Псалм 91. Ето защо нека усърдно да се молим срещу духа на Аман (от книгата Естир), чийто зъл кроеж да бъде изобличен и всички, които се съюзяват и наговарят срещу еврейския народ, да увиснат на бесилото, което Аман беше приготвил за Мардохей. МОЛЕТЕ СЕ за чудото на избавление от тази зловеща заплаха за унищожение, която е изговорена и насочена към Израел.

·        

ХОДАТАЙСТВАЙТЕ за перфектното изпълнение и координация на всички военни мисии, включващи всички части на израелската армия. МОЛЕТЕ СЕ за свръхестествена бдителност на израелските войници.Помогни ни срещу противника, защото суетна е човешката помощ. Чрез Бога ще вървим юнашки, защото Той е, Който ще стъпче противниците ни(Псалм 108:12-13).

·        

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА за дъждовете и снеговете, които напояват Израел през последните седмици, което доведе до покачване на нивото на Галилейското езеро с 9 см. Планината Хермон се покри с 50 см снежна покривка. За съжаление проливните дъждове взеха две жертви – един тийнейджър и 27-годишен мъж. МОЛЕТЕ СЕ за Божията защита в подобни ситуации. „… тогава ще ви дам дъждовете на времето им, и земята ще даде плодовете си, и полските дървета ще дадат плода си(Левит 26:4).   

·        

МОЛЕТЕ СЕ С ЦЯЛО СЪРЦЕ за сина на премиера на Израел – Яир Натаняху, който според местни източници получава ежедневни заплахи за живота си. МОЛЕТЕ СЕ  Яир да се уповава на Господа от все сърце. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека(Псалм 118:8).

·        

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА, че туризмът в Израел отново достигна рекордни нива въпреки политическите проблеми, пред които е изправена страната. МОЛЕТЕ СЕ множества да идват и да казват: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката, и словото Господно от Ерусалим“ (Исая 2:3).

·        

МОЛЕТЕ СЕ УСЪРДНО правосъдната система в Израел да бъде съобразена с ценностите, заложени в Тората (Божието Слово), да насърчава доброто, правдата и справедливостта и да защитава бедните и слабите. Но нека тече правосъдието като вода, и правдата като поток, който не пресъхва(Амос 5:24).МОЛЕТЕ СЕ за правителство, което Божията ръка да избере.

·        

БЛАГОДАРЕТЕ НА БОГА, че Израел продължава да откликва на нуждата от помощ на толкова много нации, които отчаяно се нуждаят от такава. Наскоро спасителни екипи от Израел заминаха за Албания, където помагат за разчистване на последиците от опустошителното земетресение. Други екипи от лекари работят в Самоа, където помагат в борбата с епидемията от дребна шарка, която взе над 70 жертви. Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. и правдата Му върху внуците(Псалм 103:17).

Благославяме всички вас в Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Далечния Изток, Австралия, които усърдно се молите за еврейския народ и Земята Израел с това молитвено писмо. Благославяме ви за вашата вярност и посвещение, с които стоите на поста си като стражи на стените на Ерусалим, докато Бог „го направи похвален по земята“ според Божието Слово в Исая 62:7.

Нека продължаваме да скърбим с тези, които скърбят; да благославяме онези, които ни гонят; да се молим очите на мнозина да се отворят за истината на Божието Слово и да продължаваме да бъдем Божии съработницив святото Му дело, докато се яви изкуплението Му.

От центъра на „Християни приятели на Израел“ в Ерусалим ви благославяме в тази Нова година с Божиите благословения от Сион!

Служейки Му с радост,

Шарън Сандърс 

Християни приятели на Израел – Ерусалим

 

 Main menu 2

Wpl | by Dr. Radut