Jump to Navigation

Издания за месец ноември 2019

Скъпи приятели, 

Изданията за месец ноември 2019 г. на служението „Християни приятели на Израел” с център Ерусалим са вече на сайта ни, а именно:   

- Молитвено писмо на стражата 
- Израел – анализ на събитията 

Същите можете да прочетете и да изтеглите от нашия сайт (секция “Печатни издания”): http://cfibul.daznam.com/?q=bg

Насърчаваме ви да препращате и да споделяте материалите с други вярващи, като ви молим да не забравяте да цитирате източника, т.е, сайта на служението ХПИ-България.

След относително спокойния празничен сезон в Земята през месец октомври, когато хиляди евреи и християни се възкачиха в Ерусалим, народът на Израел отново е изправен пред сериозни предизвикателства, които застрашават сигурността му. Повече от всякога Израел се нуждае от лидер, който да е покорен на Божия глас и да ръководи еврейския народ в тези размирни дни. Като „пазители на портите“ нека не спираме да викаме към Бога и да се застъпваме за изпълнението на Словото и плановете Му за Неговата Земя и народ.

Паси людете Си с жезъла Си; стадото, Твоето наследство, което живее уединено…, както в древните дни“ (Михей 7:14).

Заедно с вас за благословението на Израел,

Митка Атанасова и екип на ХПИ-България

 

 Main menu 2

Article | by Dr. Radut